♥کره ایااااااااا♥ …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` tag:http://korean78.mihanblog.com 2019-01-19T08:04:16+01:00 mihanblog.com محدثه جونیییی تولدت مبارک 2015-10-11T11:11:08+01:00 2015-10-11T11:11:08+01:00 tag:http://korean78.mihanblog.com/post/39 مریم شلاممم خوبید من تازه امروز متوجه شدم تولد آجی محدثس ولی خو من پســــاپس تولدشو  بهش تبریک میگمبرای روز تولدت مهربانیم را در حریر واژه ها پیچیده اماین هدیه ام به توست از من بپذیر ودر لحظه های تنهاییت روی تمام مهربانیم حساب کن…جای هیچکس را هیچکس دیگر نمیتواند پر کند !مهربانم :تولدت مبارکامشب دامن تو پر از هدیه های کوچک و بزرگ می شوداما من هیچ ندارم که به تو هدیه دهمجز دلی که به من پس دادیتولدت مبارک . . . شلاممم خوبید من تازه امروز متوجه شدم تولد آجی محدثس ولی خو من پســــاپس تولدشو  بهش تبریک میگم

برای روز تولدت مهربانیم را در حریر واژه ها پیچیده ام

این هدیه ام به توست از من بپذیر ودر لحظه های تنهاییت روی تمام مهربانیم حساب کن…

جای هیچکس را هیچکس دیگر نمیتواند پر کند !
مهربانم :
تولدت مبارک

نایت اسکین

امشب دامن تو پر از هدیه های کوچک و بزرگ می شود
اما من هیچ ندارم که به تو هدیه دهم
جز دلی که به من پس دادی
تولدت مبارک . . .

 شکلکهای جالب آروین]]>
چطور شبیه یه دختر کره ای بشیم؟ 2015-10-08T12:54:50+01:00 2015-10-08T12:54:50+01:00 tag:http://korean78.mihanblog.com/post/38 مریم شلاممممم اونیای گل گلاب من اومدم با یه کلیپ که با مدل آرایش شبیه کره ایا میشیم خیلی عالیه نبینی از دستت رفته ببینو حالشو ببر شلاممممم اونیای گل گلاب من اومدم با یه کلیپ که با مدل آرایش شبیه کره ایا میشیم خیلی عالیه نبینی از دستت رفته ببینو حالشو ببر


]]>
دخی کره ای 2015-10-05T15:36:49+01:00 2015-10-05T15:36:49+01:00 tag:http://korean78.mihanblog.com/post/36 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ]]>
˙·❤ ☆lee geum hee☆˙·❤ 2015-10-03T14:13:53+01:00 2015-10-03T14:13:53+01:00 tag:http://korean78.mihanblog.com/post/35 مریم
]]>
شین هه 2015-10-01T15:10:05+01:00 2015-10-01T15:10:05+01:00 tag:http://korean78.mihanblog.com/post/34 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ]]>
لـــوهـــان♥ 2015-10-01T15:09:59+01:00 2015-10-01T15:09:59+01:00 tag:http://korean78.mihanblog.com/post/33 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ
]]>
کلمات کره ای 2015-09-30T08:28:28+01:00 2015-09-30T08:28:28+01:00 tag:http://korean78.mihanblog.com/post/31 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ سلام بچه هابراتون تلفظ چنتا کلمه کره ای با معنی اون به فارسی گذاشتمامیدوارم خوشتون بیادآنیونگ هاسیو = سلامیوبه سیوو = سلام یا آلوآنه آش میكا = حال شما چطوره ؟آنیونگ گاسه او = خداحافظآنیو = خداحافظتروقاسه او = مراقب باشیدكنچا نا او = خوبی یا حالت خوبهاره سو = باشهارجی = باشهاگیسمیدا = باشه یا حتماچین جا = واقعامیانهنمیندا = من متاسف هستممیانادا = من متاسفممیانه = من متاسفماوما = مادرابوجی یا آپا = پدراونی = خواهراوپا ، اورابونیه = برادر بزرگترهر ابوجی = پدربزرگهمونی = مادربزرگاگی = بچهچو
سلام بچه ها
براتون تلفظ چنتا کلمه کره ای با معنی اون به فارسی گذاشتم
امیدوارم خوشتون بیادآنیونگ هاسیو = سلام

یوبه سیوو = سلام یا آلو

آنه آش میكا = حال شما چطوره ؟

آنیونگ گاسه او = خداحافظ

آنیو = خداحافظ

تروقاسه او = مراقب باشید

كنچا نا او = خوبی یا حالت خوبه

اره سو = باشه

ارجی = باشه

اگیسمیدا = باشه یا حتما

چین جا = واقعا

میانهنمیندا = من متاسف هستم

میانادا = من متاسفم

میانه = من متاسفم

اوما = مادر

ابوجی یا آپا = پدر

اونی = خواهر

اوپا ، اورابونیه = برادر بزرگتر

هر ابوجی = پدربزرگ

همونی = مادربزرگ

اگی = بچه

چوآاو = دوستت دارم

ساراگی = عاشقتم

]]>
تیزر سریال پسرخوب 2015-09-15T08:51:35+01:00 2015-09-15T08:51:35+01:00 tag:http://korean78.mihanblog.com/post/30 مریم سلــــــــومممم به همه دوستای گلم با یه کلیپ از سریال پسر خوب اومدم ینی نبینی از دستت رفته خیلی قشنگه
سلــــــــومممم به همه دوستای گلم با یه کلیپ از سریال پسر خوب اومدم ینی نبینی از دستت رفته خیلی قشنگه
]]>
دخی کره ای ♥ 2015-09-14T09:04:38+01:00 2015-09-14T09:04:38+01:00 tag:http://korean78.mihanblog.com/post/25 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ]]>
تقــــــــــــدیم به دوس جونیممممم 2015-08-04T15:31:39+01:00 2015-08-04T15:31:39+01:00 tag:http://korean78.mihanblog.com/post/24 مریم  اینم منو عخشـــــــم محدثه جون همی الان یهویی
 اینم منو عخشـــــــم محدثه جون همی الان یهویی

xucg_sxkf_86168595545842135323.jpg
]]>
k pop 2015-08-04T06:53:03+01:00 2015-08-04T06:53:03+01:00 tag:http://korean78.mihanblog.com/post/22 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ

]]>
لی مین هو متحرک 2015-08-02T20:08:54+01:00 2015-08-02T20:08:54+01:00 tag:http://korean78.mihanblog.com/post/20 مریم
http://www.pic.tooptarinha.com/images/7os3w5dc9lgfzv2ix6h.gif
]]>
لی مین هو 2015-08-02T13:51:17+01:00 2015-08-02T13:51:17+01:00 tag:http://korean78.mihanblog.com/post/17 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ

]]>
سلام 2015-08-02T09:54:40+01:00 2015-08-02T09:54:40+01:00 tag:http://korean78.mihanblog.com/post/14 darya♥ تا براتون بزارم ممنون

تا براتون بزارم ممنون

]]>
کیلیپ 2015-08-02T08:54:23+01:00 2015-08-02T08:54:23+01:00 tag:http://korean78.mihanblog.com/post/13 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ من عاشق این تیکه ی فیلم تو زیبایی ام خیلی خنده داره حتما ببینید[http://www.aparat.com/v/rYVkb]
من عاشق این تیکه ی فیلم تو زیبایی ام 
خیلی خنده داره حتما ببینید


[http://www.aparat.com/v/rYVkb]
]]>